De Cursus

Overtuiging


Een cursus in wonderen vat haar hele inhoud samen zoals hieronder staat. En die zinnen hebben mij totaal overrompeld. DIT IS WAARHEID, dacht ik toen ik die woorden las.


Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

 Hierin ligt de vrede van God.


Verder bleek dat de keus, die Helen Schucman - de scribe van de Cursus - in een droom over de grot in Qumran maakte, de juiste was om de hele Cursus doorgegeven te krijgen. (zie haar biografie - Een leven geen geluk)


Ze koos voor het NU. Niet om het verleden of de toekomst te willen kennen maar het NU. De Cursus beschrijft dit als het Heilig Ogenblik. Ook dat sprak mij heel erg aan. 


Mocht je geïnteresseerd zijn in het bestuderen van de Cursus volg dan de dagelijkse werkboeklessen.


Wil je vrijblijvend in contact komen met medestudenten dan kun je iedere eerste zondag van de maand het MIC Platform bezoeken.

 

Wat is

Een cursus in wonderen

Een spirituele leerweg

Een cursus in wonderen is een spirituele leerweg die je helpt om je innerlijke leraar te vinden. De wonderen die de Cursus onderwijst, zijn uitdrukkingen van liefde die gepaard gaan met veranderingen in waarneming, waardoor we de wereld door de ogen van liefde in plaats van angst zien.


Wegnemen van blokkades
De Cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die je natuurlijk erfgoed is. Daartoe gebruikt hij woorden, die symbolisch zijn en niet kunnen uitdrukken wat achter symbolen schuilgaat.


Zoek de ervaring

Alleen het ego stelt vragen, want alleen het ego twijfelt. De Cursus geeft eenvoudig een ander antwoord zodra een vraag is gesteld. Dit antwoord probeert niet zijn toevlucht te nemen tot vindingrijkheid of scherpzinnigheid. Dit zijn eigenschappen van het ego. De Cursus is eenvoudig. Hij heeft één functie en één doel. Alleen daarin blijft hij geheel consistent, want alleen dat kan consistent zijn. (VvT.In.3:4-10)


Het ego zal veel antwoorden eisen die deze cursus niet geeft. Hij herkent niet als vraag wat slechts de vorm heeft van een vraag waarop geen antwoord mogelijk is. Het ego vraagt misschien: ‘Hoe heeft het onmogelijke plaatsgevonden?’, ‘Waaraan heeft zich het onmogelijke voltrokken?’, en kan dit in vele vormen vragen. Maar er is geen antwoord, alleen een ervaring. Zoek die alleen, en laat theologie je niet ophouden. (VvT.In.4:1-4)


Ontstaan

Een cursus in wonderen begon met de beslissing van twee mensen om zich te verenigen in een gemeenschappelijk doel. Ze heetten Helen Schucman en William Thetford en waren beiden professor in de klinische psychologie aan de medische faculteit van de Colombia Universiteit in New York City.

The Foundation for Inner Peace is de oorspronkelijke organisatie, aangewezen door de scribent Dr. Helen Schucman, om het geautoriseerde manuscript van A Course in Miracles© te publiceren en te verspreiden. Inmiddels is de Cursus in 26 talen uitgebracht. De Nederlandse uitgever is AnkhHermes.

Op de website van stichting Miracles in Contact - platform voor Een cursus in wonderen staan antwoorden op honderden vragen van studenten.

P3100789 vrijstaand
het pad
miraclechoicegame
Bill Thetford
UitgesteldGeluk